Hariani Ilyas, S.Ag. MA.
NIK: 7314075608730001
NIP: 197308162003122002
NUPTK: 2148751652300023
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Pangkajene, 16 Agustus 1973
Agama: Islam
Pendidikan: Strata Dua
Jurusan: Pendidikan Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Madrasah
Alamat : BTN. Mula Reski
+62 852-4257-8506
harianidai@gmail.com
https://www.facebook.com/hariani.ilyas.1