Hariana, S.Pd.I
NIK: 7314074302770001
NIP:
NUPTK: 5535755657300022
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: NUNUKAN, 3 Februari 1977
Agama: Islam
Pendidikan: Strata Satu (S1)
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: Guru Non PNS
Jenis GTK: Guru Mapel IPS
Alamat : Jalan Singa Kel. Wala
+62 852-1370-2745
https://www.facebook.com/hariana.ilyas